Oorzaak dode vogels bekend?

Nieuws

Gisteren stond dit in de Telegraaf:

“DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten op het strand, liet een woordvoerder van de Stichting Noordzee maandag weten. Ook het strand van Texel was besmeurd.”
De verslaggever in het begeleidend filmpje (televideo) zegt geen idee te hebben wat het is. 

Op teletekst staat dat het om een bijtende stof gaat waardoor de snavels en de poten van de dieren zijn opgelost

Het Echte Nieuws weet intussen de oorzaak. Herinnert U zich deze nog?


“Op 21 december 2003 verloor het Ethiopische vrachtschip Andinet in zwaar weer ten noordwesten van Texel een deel van de deklading. De containers bevatten vaten met het zwaar giftige Wolmanzout, een mengsel van arseen-, chroom- en koperverbindingen dat wordt gebruikt om naaldhout tegen houtrot te beschermen. Drie containers gingen als geheel overboord, een vierde container brak aan dek open zodat 63 losse gifvaten in zee rolden.

Aanvankelijk was de overheid bang dat de containers en vaten op Texel of Vlieland aan land zouden spoelen.
Als daarbij een ongeluk zou gebeuren en de kankerverwekkende arseenverbindingen vrij zouden komen was er sprake geweest van een acute giframp. De Kustwacht speurde het zeegebied af maar kon geen drijvende containers ontdekken. Toen eenmaal duidelijk was dat ze gezonken waren staakte men de zoektocht omdat het acute gevaar geweken was.

Pas enkele weken na het ongeluk bleek dat de Andinet ook nog ongeveer vijftig lege gifvaten aan boord had staan en kwam aan het licht dat deze vaten al op 21 december waren stukgeslagen waardoor er nog eens 5000 liter gif rechtstreeks in zee stroomde.”

Bron: nioz.nl (Koninklijk Nederlands Instituut Zeeonderzoek) 


WOLMANZOUTEN

Geloof het of niet maar Wolmanzouten worden bewust verwerkt in:
Kinderspeeltoestellen, tuinschuttingen, tuinmeubelen enz..
Het uiterlijk van dit geïmpregneerde hout heeft als kleur geel/groen ( koperuitslag).
Zelfs het aanraken van deze materialen is in het buitenland VERBODEN!!

Een aantal bestanddelen van de Wolmanzouten zijn: koper II oxyde, arseenzuur, chroomtrioxyde ( Chroom VI).
De laatste 2 stoffen zijn vermeld op de lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid, die de Tweede Kamer in 1986 heeft vastgesteld. Deze stoffen zijn hoogst kankerverwekkend en zijn levensgevaarlijk. De stoffen logen uit door de regen en uiteraard in het water (beschoeiing).

Een stukje geschiedenis:
De Nederlandse Petrochemische Industrie is in 1986 een Joint Venture overeengekomen met het Rijk, met als doelstelling:” het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen”.
De AVR Chemie BV heet dat bedrijf. Een aantal van de 7 petrochemische bedrijven die daaraan deelnemen zijn: AKZO, DSM, Unilever, Shell en Hoogovens. De Petrochemische industrie die zich jaarlijks moest ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder arseenzuur en Chroom VI, hoefden dit afval niet meer in kostbare deponieën te laten opslaan.
Nee, het mocht met winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie.
Het rijk zette bovendien de subsidiekraan wijd open om het gebruik van dit geïmpregneerde hout te stimuleren als instrument om het tropisch hardhout te sparen.

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Nieuws
Vitaminen verboden in 2009

PER 31 DECEMBER 2009:– Elk dier dat als voedsel gebruikt wordt, MOET behandeld zijn met antibiotica en exotische groeihormonen.– AL het voedsel wordt bestraald.– Vitaminen en mineralen zullen ILLEGAAL worden. Weet u dat er regelgeving is gerectificeerd die alle landen binnen de WTO (Wereld Handels Organisatie) regels op legt aangaande …