Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Verkiezingen

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens reactie. Met name de onwil en manipulatie van de Raad van State om deze onregelmatigheden niet te willen beoordelen. De Raad van State legt de bal terug bij de minister van Binnenlandse Zaken. Opvallend is dat mr. Korthals Altes als oud-minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en voormalig voorzitter van de Eerste Kamer het verkiezings-proces gaat onderzoeken op het functioneren en de integriteit. Op dat laatste valt gezien de reactie van de Raad van State wel wat af te dingen. Mr. Korthals Altes is al eerder formateur geweest net als Rein Jan Hoekstra.

Ing van Rooij verzoekt in zijn brief aan minister Nicolaī om op basis van de Wet Openbaar Bestuur informatie te geven over de gang van zaken rond het merkwaardige en onwettige functioneren van de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State presteert het om een verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing en die zonder enige vermelding te registreren als een hoger beroep, hetgeen juridisch onrechtmatig is. Het verschil zit in het feit dat op een hoger beroep geen verder verweer meer mogelijk is bij een onjuiste beslissing. Toen Van Rooij bij brief van 19 december 2006 daarover reclameerde bij de behandelend ambtenaar van de Raad van State, werd met die voorkennis direct daarna dat hoger beroep ingetrokken; en gaat op 22 december 2006 de afgesproken hoorzitting plotseling niet meer door. Ook herroept de Raad van State ineens het besluit van 4 december 2006 van Minister Nicolaī; en wordt het hoger beroep plotsklaps weer een verzoek om het treffen van voorlopige voorziening, respectievelijk een schorsing.

Een onafhankelijke rechter behoort tussen de partijen te staan en had Van Rooij (ene partij) de gelegenheid moeten geven om op het door minister Nicolaī (andere partij) uit de hoge hoed getoverde besluit te reageren en die reactie moeten meenemen in haar uitspraak van 20 november 2006 nummer: 200608427/1. Dat is niet gebeurd, zodat van een onafhankelijke uitspraak geen sprake kan zijn. Moest daarom in het geheim op 20 november 2006 uitspraak worden gedaan, die zogenaamd in het openbaar werd behandelend door voorzitter staatsraad mr. R.W.L. Loeb, zonder Van Rooij daarover vooraf te hebben geīnformeerd? Is dat gedaan met de voorkennis dat Van Rooij staatsraad mr. R.W.L. Loeb voor die uitspraak zou hebben gewraakt en hij dat wrakingsverzoek zou winnen? Wraken van ’n rechter moet namelijk vķķr de uitspraak in het openbaar gebeuren.

Door zo te handelen heeft de staatsraad Van Rooij (ene partij) ook het wrakingrecht ontnomen. Mag daarom de uitspraak van 20 november 2006 nummer: 200608427/1 bij de Raad van State niet worden gepubliceerd op het internet ?? Dit in tegenstelling tot andere op die dag gedane uitspraken? Bij een schorsing blijft een zaak doorlopen totdat zuiverheid is ontstaan op basis van feiten en argumenten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 is zoveel misgegaan met stemcomputers en registratie van kandidaten in o.a. het kiesdistrict Zwolle, dat de verkiezingsuitslag niet rechtsgeldig kan zijn. Logisch gevolg is dat de verkiezingen voor de Tweede kamer opnieuw gedaan moeten worden om een rechtsgeldige volksvertegenwoordiging te verkrijgen. De antwoorden op de vragen die Ing. A.M.L. van Rooij met zijn WOB-verzoek wenst te krijgen zijn:

1e informatieverzoek
Ik verzoek u mij een kopie te laten toekomen van het bewijs waarop u hebt gebaseerd dat ik uw besluit van 4 december 2006 moet hebben ontvangen.

2e informatieverzoek
Ik verzoek u mij een kopie te laten toekomen van de ontvangstbevestiging die u naar mij hebt laten uitgaan op mijn bij aangetekende brief van 21 november 2006 ingediende bezwaarschrift.

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Verkiezingen
Raad van State kan toveren

In een aantal kranten was gisteren te lezen dat er een kans is dat de stembusuitslag van 22 november nietig wordt verklaard. Bijv. in BN De Stem stond geschreven:“Als gevolg van een experiment met stempassen in tal van gemeenten hebben mogelijk 300.000 tot 400.000 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stem kunnen …

Verkiezingen
Kiesraad doet niets met bezwaren

Er was bezwaar ingediend tegen een besluit. Namelijk het kiezen-op-afstand-experiment. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo“n besluit ZES weken. Toch gingen de verkiezingen door. Het Echte Nieuws was maandag 27 november aanwezig in Den Haag tijdens het bekendmaken van de verkiezingsuitslag om 15.00 uur in de …

Verkiezingen
Hoekstra toch geen informateur

Of het moet wel heel vreemd lopen in ons democratisch land als mr. R.J. Hoekstra mag doorgaan om een nieuw kabinet te vormen. Meneer Hoekstra is namelijk in 2002 al aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte. Verkiezingen moeten toch écht overnieuw! Even op een rijtje: 21-11-2006Ad van Rooij dient een dag …