Hoekstra toch geen informateur

Of het moet wel heel vreemd lopen in ons democratisch land als mr. R.J. Hoekstra mag doorgaan om een nieuw kabinet te vormen. Meneer Hoekstra is namelijk in 2002 al aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte.

Verkiezingen moeten toch écht overnieuw! Even op een rijtje:

21-11-2006
Ad van Rooij dient een dag vóór de verkiezingen namens 5 Nederlanders aangetekend een bezwaarschrift in bij Minister Nicolaď. Er is bezwaar ingediend tegen het besluit dat Minister Nicolaď op 3 november heeft genomen. Namelijk het kiezen op afstand, een experiment met stemmen in een willekeurig stemlokaal in 311 gemeenten. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo´n besluit ZES weken.
Ondanks deze bezwarentermijn heeft de Minister besloten de verkiezingen op 22 november door te laten gaan.
Dit met de wetenschap dat het bezwarentermijn pas op 16 december afloopt. Na 16 december zouden de verkiezingen dus plaats hebben moeten vinden.
En niet op 22 november j.l. !
Tevens is op 21 november aangetekend een schorsingsverzoek uitgegaan naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat diezelfde dag nog in behandeling is genomen. 

22-11-2006
Verkiezingen gaan door ondanks ingediend bezwaarschrift en in behandeling genomen schorsingsverzoek door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens is vandaag het persbericht waarin het bezwaarschrift en schorsingsverzoek vermeld worden in Het Echte Nieuws bekend gemaakt. Zie “Verkiezingen moeten opnieuw”.

23-11-2006
Naar aanleiding van Het Echte Nieuws hebben verschillende media gebeld naar Ad van Rooij.
o.a. Intermediair.nl, Eenvandaag.nl. Ondanks dit contact hebben zij hier niet over geschreven.
Intermediair belde naar het ministerie en kreeg te horen dat zij de aangetekende stukken kwijt zijn! 
Daarna wordt Van Rooij door het ministerie opgebeld en krijgt te horen dat zij geen stukken hebben ontvangen. 

24-11-2006
Op het NOS journaal wordt niets over bovenstaande gemeld. Wel vermelden zij dat men bezig is een informateur te zoeken. Hierop belt Van Rooij het NOS journaal en stuurt de stukken per e-mail aan hen toe: NOS laat ondanks deze wetenschap hierover nog niets naar buiten gaan.

25-11-2006
Koningin Beatrix benoemt mr. R.J. Hoekstra (CDA) tot informateur voor het nieuw te vormen kabinet.

26-11-2006
Er blijkt nog een aangifte te lopen tegen Hoekstra vanwege het plegen van valsheid in geschrifte. (10 april 2002)
Bij navraag aan Ad van Rooij blijkt dat aan deze rechtszaak al vier en een half jaar niets is gedaan!
In een democratisch land als Nederland zou eerst deze aangifte afgehandeld moeten worden! Maar meneer Hoekstra wordt gewoon meteen tot informateur benoemd.

26-11-2006
Ad van Rooij stuurt een verzoek aan Voorzitter F.W. Weisglas, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Van Rooij vraagt hem vóór 27 november 15.00 uur schriftelijk te bevestigen dat de officiële uitslag van de verkiezingen wordt geweigerd.

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Verkiezingen
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …

Verkiezingen
Raad van State kan toveren

In een aantal kranten was gisteren te lezen dat er een kans is dat de stembusuitslag van 22 november nietig wordt verklaard. Bijv. in BN De Stem stond geschreven:“Als gevolg van een experiment met stempassen in tal van gemeenten hebben mogelijk 300.000 tot 400.000 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stem kunnen …

Verkiezingen
Kiesraad doet niets met bezwaren

Er was bezwaar ingediend tegen een besluit. Namelijk het kiezen-op-afstand-experiment. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo“n besluit ZES weken. Toch gingen de verkiezingen door. Het Echte Nieuws was maandag 27 november aanwezig in Den Haag tijdens het bekendmaken van de verkiezingsuitslag om 15.00 uur in de …