Verkiezingen moeten opnieuw

Verkiezingen

Persbericht 

Bestuurlijke blunder van Minister A. Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is er de oorzaak van dat in 311 gemeenten de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 november 2006 niet rechtsgeldig zijn en zullen moeten worden overgedaan. 

Op 3 november 2006 heeft Minister A. Nicolaï het besluit genomen dat, gelet op de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand tijdens de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 2006 een experiment wordt gehouden met Stemmen in een willekeurig stemlokaal als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in 311 met naam genoemde gemeenten. 

Ingevolge artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar zes weken. Het bezwarentermijn tegen betreffend besluit d.d. 3 november 2006 loopt derhalve af op 16 december 2006.

A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft namens een 5-tal gemachtigden uit de gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Hengelo (OV), Leeuwarden en Sint Oedenrode op 21 november 2006 tegen bovengenoemd besluit d.d. 3 november 2006 bezwaar aangetekend bij minister A. Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Lopende deze bezwarenprocedure is op 21 november 2006 tevens een verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Daarmee is het besluit d.d. 3 november 2006 van Minister A. Nicolaï geschorst tot het moment daarop door de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is uitgesproken. Deze uitspraak komt altijd na 22 november 2006, waarmee de verkiezingen binnen betreffende 311 gemeenten hebben plaatsgevonden op basis van geschorst besluit d.d. 3 november 2006 en daarmee niet rechtsgeldig zijn.

De verkiezingen binnen deze 311 gemeenten zullen derhalve opnieuw moeten worden gedaan. De oorzaak daarvan zit hem in het feit dat Minister A. Nicolaï heeft verzuimd het bezwarentermijn van zes weken (tot 19 december 2006) af te wachten alvorens verkiezingen uit te schrijven. 

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Verkiezingen
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …

Verkiezingen
Raad van State kan toveren

In een aantal kranten was gisteren te lezen dat er een kans is dat de stembusuitslag van 22 november nietig wordt verklaard. Bijv. in BN De Stem stond geschreven:“Als gevolg van een experiment met stempassen in tal van gemeenten hebben mogelijk 300.000 tot 400.000 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stem kunnen …

Verkiezingen
Kiesraad doet niets met bezwaren

Er was bezwaar ingediend tegen een besluit. Namelijk het kiezen-op-afstand-experiment. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo“n besluit ZES weken. Toch gingen de verkiezingen door. Het Echte Nieuws was maandag 27 november aanwezig in Den Haag tijdens het bekendmaken van de verkiezingsuitslag om 15.00 uur in de …