Wat voor motieven steken er achter de Nederlandse missie in Uruzgan?

De regering bestempelde cruciale informatie tot geheim, zoals het feit dat Koninklijke Shell belang had bij de uitzending van troepen en de inlichtingenrapporten uit Afghanistan waaruit de ware aard van de missie opgemaakt kon worden. Een open en eerlijk publiek debat werd zo gesmoord.
De regering was rond de jaarwisseling niet bij machte een meerderheid te creëren voor het uitzenden van troepen en D66 maakte de poppenkast compleet door te dreigen met een kabinetscrisis indien het omstreden besluit toch zou worden genomen. Onderwijl werd elders een contingent hotemetoten uit Amerikaanse regerings- en legerkringen en van de NAVO ingevlogen. Ze trokken zich schielijk met Wouter Bos terug achter een gesloten deur, alwaar de echte zaken werden gedaan.
Toen Wouter Bos weer naar buiten kwam, verklaarde hij, ‘Als men (Balkenende en zijn club) zelf de vereiste daadkracht om zo’n besluit te nemen niet op kan brengen, dan zullen wij het wel doen.’
Ongestoord kon Wouter suggereren dat het sturen van Nederlandse troepen een ‘vredesmissie’ betrof, want op alles waaruit iemand het tegendeel zou kunnen opmaken stond het vette stempel ‘staatsgeheim’. Een publiek debat over de achtergronden, beweegredenen, doel en wenselijkheid van de missie vond door alle machinaties nauwelijks plaats.
De manier waarop Wouter Bos zijn aanhang en de rest van Nederland misleidde en een onderdrukkingsmissie verkocht alsof het een vredesmissie betrof, trekt een zware wissel op zijn geloofwaardigheid. De PvdA (en CDA, en VVD en alle andere partijen die de missie mogelijk maakten) heeft iets uit te leggen aan zijn achterban, die volgens peilingen, zelfs het idee van een ‘vredesmissie’ verwierp (59% tegen, 34% voor!).
En dat is nog het minste wat hij moet uitleggen: De Koninklijke Shell (waar onze kandidaat-premier vroeger werknemer was) is met een bedrag van ruim eenentwintig miljard dollar, de grootste investeerder in de olie-industrie van Kazachstan.
Toevalligerwijs in dezelfde week dat de eerste Nederlandse kwartiermakers in Afghanistan arriveerden, bezocht minister Bot de corrupte alleenheerser van Kazachstan, president Nazarbajev.
Bot ging bij hem op bezoek om een contract in de wacht te slepen voor de Koninklijke Shell. De Koninklijke verwierf daarmee de rechten op oliewinning in het Nursultanveld. (Ja, inderdaad, het was onze minister die het contract binnenhaalde. Niet de hoogste baas van de Koninklijke, maar de minister Bot.)
Nursultan was een concessie die al sinds jaren hoog op het verlanglijstje van de Amerikanen stond. Dat ze hem uiteindelijk aan de Koninklijke Shell lieten roept vragen op; want voor wat hoort wat, niet?
Met het verhaal dat Bot net één uur eerder in Astana aankwam dan Dick Cheney en zo de concessie voor diens neus wegkaapte, probeerde de voorlichter van de minister gehaast de aandacht af te leiden.
De pers, die waren meegereisd, voelde geen nattigheid, het verhaal werd voor zoete koek geslikt en klakkeloos aan het thuisfront doorgegeven; er was niet één kritische kanttekening in de Nederlandse media te vinden. Een beetje journalist had de vraag moeten stellen wat Dick Cheney ertoe had bewogen helemaal naar Astana te vliegen en aan te schuiven bij het samenzijn van de heren Bot en Nazarbajev.
Dick Cheney was net als Bush, Condoleezza Rice en vele andere neocons afkomstig uit de oliesector.
Dick Cheney was directeur van de olie- en constructiemaatschappij Halliburton en staat daar, ondanks dat hij al jaren vice president is, nog altijd voor $1.000.000 per jaar op de loonlijst.
Halliburton heeft zich verplicht een oliepijpleiding dwars door Afghanistan en de West Pakistaanse provincie Beloetsjistan aan te leggen, voor een consortium onder leiding van de Amerikaanse oliemaatschappij Unocal. De pijpleiding moet de Centraal-Aziatische olievelden verbinden met de internationale markten en is o.m. gepland langs de provincie Uruzgan (…). M.a.w. worden de Nederlandse troepen de Afghaanse wildernis ingestuurd omdat er een onderhandse deal met de Amerikaanse regering is gesloten?
In Afghanistan en ook in de andere deelstaten van Pijpleidingstan, is er niemand die er ook maar een seconde aan twijfelt dat de Amerikaanse troepen hun land binnen vielen om ze zo een contract met de Amerikaanse oliereus Unocal dwingend op te leggen. Een contract dat hun regering had geweigerd te tekenen.
Bush en consorten installeerden toen een voormalig medewerker van Unocal, Karzai, als president van het land en één van diens eerste beleidsdaden was het tekenen de overeenkomst, met Unocal.
De winstverwachting en de koers van Koninklijke Shell zullen dus binnenkort voor het zoveelste jaar op rij omhoog schieten. Zou het daarom niet logisch zijn als deze multinational zelf de kosten van deze dure missie, draagt?
De ‘peacekeeping’, waar ze hun mond van vol hadden, is de meest onwaarachtige bullshit die ze maar konden verkopen. De naam van het spel dat ze speelden luidde ‘pijpleidinkje leggen, niemand zeggen’. De Hollanders denken als wederopbouwwerkers naar Uruzgan te gaan en hebben zich voorgenomen daar vooral naar de plaatselijke bevolking te gaan zwaaien en glimlachen. Helaas, eenmaal aangekomen blijken ze in een ‘kill and destroy’ scenario te zijn beland. In de komende tijd zullen kostbare levens van zowel jonge Nederlandse militairen als van Afghanen worden verspild, enkel en alleen om de olieprijs laag en de koersen van de Koninklijke Shell hoog te houden.
Wie bij de komende verkiezingen op één van de verantwoordelijke partijen stemt, weet bij deze waaraan hij of zij zich medeplichtig maakt.

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Overheid
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …