Blog
Nederland

9/11 in Nederlandse politiek!

Op basis van de veronderstelling dat 9/11 is uitgevoerd door 19 terroristen vanuit Afghanistan, heeft Nederland steun verleent aan oorlog in dit land. Het Bush-regime heeft het meeste voordeel van 11 sept 2001. Door de vele bewijzen dat de Amerikaanse regering gelogen heeft zijn daarop, door Nederland genomen besluiten, onjuist! …

Read More
Nederland

Nederlandse regering is niet te vertrouwen

Regering weigert openheid over Irak Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet Balkenende-I om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee. Van de Nederlanders was 89 …

Read More
Buitenland

Gif dumpen in buitenland: Levenslang In Nederland: Milieusubsidie toe

Niemand, daadwerkelijk niemand, doet er iets.(Nu, eind 2006 nog steeds niet!)Dick Tommel, voormalig staatssecretaris van het ministerie van VROM, heeft weten te bewerkstelligen dat hij terecht is gekomen op cruciale posities, met als gevolg dat milieucriminelen in Nederland ongeremd hun gang kunnen gaan. In andere landen moeten deze milieucriminelen levenslang …

Read More
Nieuws

Waarom weet niemand dit?

De ‘actio popularis’ is een Latijns woord en staat voor actio: recht tot procederen; popularis: van het volk. Anders gezegd een procesrecht van het volk. Ook wel klokkenluiderrecht genoemd.Met het afschaffen van de actio popularis zijn we qua democratische verworvenheden 68 jaar teruggezet in de tijd.  Antwoord: GEEN – Regering …

Read More
Nieuws

Democratische vooruitgang USA in één klap ongedaan

Nederlandse media vonden dit GEEN nieuws In 1679 werd in Engeland één van de meest basale grondrechten, het recht op habeas corpus, geformaliseerd. ‘habeas corpus ad subjiciendum’. Zonder dit recht zijn andere grondwetten vrijwel zonder betekenis. Al lang, eeuwen, daarvoor werd dit recht dan ook al als vanzelfsprekend beschouwd. Op …

Read More
Verkiezingen

Verkiezingen niet veilig met stemcomputers

In de afgelopen weken hebben we een Nedap stemcomputer uit elkaar gehaald en onderzocht. Daaruit blijkt dat de Nedap stemcomputer geen enkele beveiliging bevat tegen manipulatie en fraude. Om te bewijzen hoe makkelijk het is een verkiezing te stelen, hebben we speciale software geschreven waarmee stemmen worden gestolen.  Volgens “Wij …

Read More
Buitenland

Wat voor motieven steken er achter de Nederlandse missie in Uruzgan?

De regering bestempelde cruciale informatie tot geheim, zoals het feit dat Koninklijke Shell belang had bij de uitzending van troepen en de inlichtingenrapporten uit Afghanistan waaruit de ware aard van de missie opgemaakt kon worden. Een open en eerlijk publiek debat werd zo gesmoord. De regering was rond de jaarwisseling niet …

Read More