Nederland subsidieert vervuiling in China

Buitenland

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.
De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.
Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de internationale afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
De transacties met de twee Chinese chemiefabrieken zijn de grootste milieudeals ooit. In totaal betaalt de Nederlandse overheid tot 2012 450 miljoen euro aan buitenlandse bedrijven om schoner te produceren.”

Dus het ministerie van VROM heeft bedacht om 450 miljoen euro van ons belastinggeld te besteden aan het terugdringen van milieuvervuiling. Mooi! Maar waarom in het buitenland? Weet VROM dan nog steeds niet hoe het in Nederland gesteld is met de milieuvervuiling?? Onze overheid schijnt het niet te weten. Weet U het wel? Lees en huiver………….

Een algehele vergiftiging van Nederland en nagenoeg alle bouwmaterialen (hout, cement, beton, stenen, pannen) met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom VI, hetgeen via dekmantelbedrijven als houtimpregneerbedrijven, afvalverwerkende bedrijven (Essent), groene stroom energiebedrijven (Essent, Nuon) wordt gerealiseerd. Deze massale vergiftiging van 16 miljoen Nederlanders met miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseen, en chroom VI wordt in Nederland onder de dekmantel van milieuvriendelijke woorden als: ecologisch, hergebruik, groene stroom, biomassa, CO2-reductie, milieubeton, green bricks, gestimuleerd met miljoenen/miljarden euro’s aan overheidssubsidie. Het ministerie van VROM heeft deze massale vergiftiging vanaf mei 1992 mogelijk gemaakt.
In Nederland wordt schoon hout volgestopt met chemisch afval van de zwaarste categorie “de klasse 1” aan kankerverwekkende stoffen! De stof gaat recht door de menselijke huid. De stof lost op in water, komt in het drinkwater en wordt opgenomen door planten en dieren die dienen voor de menselijke consumptie. Dat kan toch niet gebeuren in het nette Nederland? 

Ik begrijp er niets meer van: waarom vergiftigt de Nederlandse overheid doelbewust de gehele Nederlandse bevolking met tientallen miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen ?? Waarom wordt daarvoor ook nog miljoenen/miljarden euro’s aan subsidie uitgegeven ?? Zo betalen de 16 miljoen Nederlanders hun eigen vergiftiging !! 

Daar waar deze kankerverwekkende stoffen nog niet zijn opgelost in het water en niet zijn opgenomen in de mens, dieren of voeding en dus nog in het hout, bodem of slib zitten, heeft het Nederlandse bedrijf Edelchemie uit Panheel (Limburg) de Nuloptie-technologie als kant en klare oplossing www.edelchemie.nl Deze Nuloptie-technologie is vanaf 1957 in Nederland in stilte ontwikkeld en vanaf 1992 international gepatenteerd. 
Maar…….de Nuloptie is 20 jaar lang bestreden, belachelijk gemaakt, geblokkeerd, geschaad en tegengewerkt. Er blijken zoveel gevestigde “milieu.afvalbelangen” op het spel te staan, dat dit begin van duurzame afvalverwerking gesmoord moet worden door ongelijke behandelingen via vergunningen, door verdachtmakingen, valse concurrentie, op kosten jagen via het opdringen van procedures, aanzet tot patentschending, ambtshalve vastpinnen van vergunningen, beslaglegging etc. 

Dit vergiftigingsbeleid van het ministerie van VROM is goedgekeurd door een misleide en daardoor onkundige Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze 150 Volksvertegenwoordigers vergiftigen daarmee geheel Nederland, maken daarmee op termijn (binnen 30 jaar) het gehele Nederlandse volk ziek met als gevolg een enorme kankerexplosie die al in volle gang is, waarvan de enorme economische en ecologische schade als gevolg daarvan niet meer met geld is te betalen. Deze Tweede Kamer maakt zich daarbij schuldig aan “Stolen Future” nota bene van onze eigen kinderen.
450 Miljoen gaat er dus naar het buitenland om buitenlandse bedrijven schoner te laten produceren. Maar wat gaat er precies gedaan worden met die 450 miljoen? Zou het gebruikt worden daarmee een basis te creëren om evenals in Nederland ook het buitenland te vergiftigen met kankerverwekkende stoffen onder de dekmantel van het Kyoto Protocol? 

Een vriendelijke en strijdvaardige groet van Nel de Best (redactie Het Echte Nieuws).

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …

Nederland
Raad van State kan toveren

In een aantal kranten was gisteren te lezen dat er een kans is dat de stembusuitslag van 22 november nietig wordt verklaard. Bijv. in BN De Stem stond geschreven:“Als gevolg van een experiment met stempassen in tal van gemeenten hebben mogelijk 300.000 tot 400.000 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stem kunnen …