Raad van State kan toveren

Nederland
In een aantal kranten was gisteren te lezen dat er een kans is dat de stembusuitslag van 22 november nietig wordt verklaard.

Bijv. in BN De Stem stond geschreven:
“Als gevolg van een experiment met stempassen in tal van gemeenten hebben mogelijk 300.000 tot 400.000 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stem kunnen uitbrengen. Die mensen zijn goed voor 7 tot 11 kamerzetels. Tweederde van de gemeenten in ons land (312 van de 459) deed aan het experiment met de stempassen mee. Met een stempas kon men in elk stembureau binnen de eigen gemeente terecht. Maar wie de pas kwijt was, werd zonder pardon de deur gewezen: er mocht niet worden gestemd.

Hoeveel kiezers op stembureaus bezwaar hebben aangetekend tegen de gang van zaken in de stempasgemeenten is niet duidelijk. Het gaat vrijwel om duizenden kiezers. 

Namens een groep van boze kiezers heeft juridisch adviseur Ad van Rooij uit Sint-Oedenrode een procedure aanhangig gemaakt bij het hoogste rechtscollege van ons land, de Raad van State. Binnenkort buigt de Raad van State zich over bovenstaand probleem. De uiterste consequentie daarvan zou kunnen zijn dat de uitslag van 22 november ongeldig wordt verklaard en dat er opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden. Dit is nog nooit eerder in Nederland voorgekomen.”

Bovengenoemde procedure wordt op vrijdag 22 december behandeld bij de Raad van State. Deze procedure betreft een aangetekend verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing lopende de bezwarenprocedure bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de site van de Raad van State bij de zittingsagenda van die vrijdag, is echter het volgende te lezen:
Vrijdag 22 december 2006
Kamer 3 – Hoger Beroep
Unit H2:
Staatsraden Loeb, Offers, Mortelmans
200608427/1


Het door heer Van Rooij ingediende verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing is, na kennis te hebben genomen van de inhoud, door een of meer betrokken ambtenaren van de Raad van State omgetoverd tot een hoger beroep. Dit met de wetenschap dat het verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing door Van Rooij moet worden gewonnen en bij omzetting tot een hoger beroep Van Rooij moet verliezen. Er is dus sprake van handelen met voorkennis. Het zijn dus niet de Voorzitter en/of Staatsraden van de Raad van State die de uitkomst van deze aangespannen zaak bepalen. Het zijn de ambtenaren/administratief medewerkers van de Raad van State die (door voorbewerking) de uitspraak bepalen. Hoe ver men binnen de Raad van State daarmee gaat kunt u lezen in het recente schrijven d.d. 19 december 2006 van juridisch adviseur Ad van Rooij hierover aan de behandelend ambtenaar van de Raad van State.

UPDATE 14.20 uur: 
Vraag van R.M. Brockhus aan de voorzitter van de Raad van State:
Gaarne een verklaring over het gegeven dat een formeel verzoek om schorsing wordt aangemerkt als een hogerberoep.
Juridisch adviseur Ad van Rooij
Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …