Kiesraad doet niets met bezwaren

Nederland

Er was bezwaar ingediend tegen een besluit. Namelijk het kiezen-op-afstand-experiment. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo“n besluit ZES weken. Toch gingen de verkiezingen door.

Het Echte Nieuws was maandag 27 november aanwezig in Den Haag tijdens het bekendmaken van de verkiezingsuitslag om 15.00 uur in de Oude Zaal, Binnenhof 1A te Den Haag.

SCHRIFTELIJK BEROEP NIET MOGELIJK 
De voorzitter van de kiesraad, Henk Kummeling, zei dat het deze keer NIET mogelijk was hiertegen schriftelijk in beroep te gaan. 
Dat staat in het besluit dat minister Nicolaļ op 3 november heeft genomen.

Wel was er een mogelijkheid bezwaren mondeling kenbaar te maken. De heer W. van der Veen, ook aanwezig in de zaal, las daarom zijn tekst duidelijk op. Maar de kiesraad vond het te lang duren en haakte Van der Veen af. 

Andere aanwezigen, o.a. dhr. M. Kuiper, kregen ook de gelegenheid hun bezwaar te verwoorden.

Het Echte Nieuws belde dinsdag 28 november naar de Kiesraad met de vraag wat er met deze bezwaren gedaan wordt.
Mw. Haring van de Kiesraad antwoordde op deze vraag dat de bezwaren vermeld moeten worden in het proces-verbaal.

Dit proces-verbaal wordt samen met de uitslag van de verkiezingen behandeld in de Tweede Kamer op:
29 november 2006 om 14.00 uur.

Kiesraad

 Bezwaren alleen mondeling… 

BEZWAREN WORDEN NIET VERMELD 
Op de website www.kiesraad.nl is het proces-verbaal te lezen. Maar de ingebrachte bezwaren zijn niet terug te vinden.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …