Hoekstra toch geen informateur

Of het moet wel heel vreemd lopen in ons democratisch land als mr. R.J. Hoekstra mag doorgaan om een nieuw kabinet te vormen. Meneer Hoekstra is namelijk in 2002 al aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte.

Verkiezingen moeten toch écht overnieuw! Even op een rijtje:

21-11-2006
Ad van Rooij dient een dag vóór de verkiezingen namens 5 Nederlanders aangetekend een bezwaarschrift in bij Minister Nicolaď. Er is bezwaar ingediend tegen het besluit dat Minister Nicolaď op 3 november heeft genomen. Namelijk het kiezen op afstand, een experiment met stemmen in een willekeurig stemlokaal in 311 gemeenten. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo´n besluit ZES weken.
Ondanks deze bezwarentermijn heeft de Minister besloten de verkiezingen op 22 november door te laten gaan.
Dit met de wetenschap dat het bezwarentermijn pas op 16 december afloopt. Na 16 december zouden de verkiezingen dus plaats hebben moeten vinden.
En niet op 22 november j.l. !
Tevens is op 21 november aangetekend een schorsingsverzoek uitgegaan naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat diezelfde dag nog in behandeling is genomen. 

22-11-2006
Verkiezingen gaan door ondanks ingediend bezwaarschrift en in behandeling genomen schorsingsverzoek door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens is vandaag het persbericht waarin het bezwaarschrift en schorsingsverzoek vermeld worden in Het Echte Nieuws bekend gemaakt. Zie “Verkiezingen moeten opnieuw”.

23-11-2006
Naar aanleiding van Het Echte Nieuws hebben verschillende media gebeld naar Ad van Rooij.
o.a. Intermediair.nl, Eenvandaag.nl. Ondanks dit contact hebben zij hier niet over geschreven.
Intermediair belde naar het ministerie en kreeg te horen dat zij de aangetekende stukken kwijt zijn! 
Daarna wordt Van Rooij door het ministerie opgebeld en krijgt te horen dat zij geen stukken hebben ontvangen. 

24-11-2006
Op het NOS journaal wordt niets over bovenstaande gemeld. Wel vermelden zij dat men bezig is een informateur te zoeken. Hierop belt Van Rooij het NOS journaal en stuurt de stukken per e-mail aan hen toe: NOS laat ondanks deze wetenschap hierover nog niets naar buiten gaan.

25-11-2006
Koningin Beatrix benoemt mr. R.J. Hoekstra (CDA) tot informateur voor het nieuw te vormen kabinet.

26-11-2006
Er blijkt nog een aangifte te lopen tegen Hoekstra vanwege het plegen van valsheid in geschrifte. (10 april 2002)
Bij navraag aan Ad van Rooij blijkt dat aan deze rechtszaak al vier en een half jaar niets is gedaan!
In een democratisch land als Nederland zou eerst deze aangifte afgehandeld moeten worden! Maar meneer Hoekstra wordt gewoon meteen tot informateur benoemd.

26-11-2006
Ad van Rooij stuurt een verzoek aan Voorzitter F.W. Weisglas, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Van Rooij vraagt hem vóór 27 november 15.00 uur schriftelijk te bevestigen dat de officiële uitslag van de verkiezingen wordt geweigerd.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …