Verkiezingen moeten opnieuw

Nederland

Persbericht 

Bestuurlijke blunder van Minister A. Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is er de oorzaak van dat in 311 gemeenten de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 november 2006 niet rechtsgeldig zijn en zullen moeten worden overgedaan. 

Op 3 november 2006 heeft Minister A. Nicolaï het besluit genomen dat, gelet op de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand tijdens de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 2006 een experiment wordt gehouden met Stemmen in een willekeurig stemlokaal als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in 311 met naam genoemde gemeenten. 

Ingevolge artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar zes weken. Het bezwarentermijn tegen betreffend besluit d.d. 3 november 2006 loopt derhalve af op 16 december 2006.

A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft namens een 5-tal gemachtigden uit de gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Hengelo (OV), Leeuwarden en Sint Oedenrode op 21 november 2006 tegen bovengenoemd besluit d.d. 3 november 2006 bezwaar aangetekend bij minister A. Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Lopende deze bezwarenprocedure is op 21 november 2006 tevens een verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Daarmee is het besluit d.d. 3 november 2006 van Minister A. Nicolaï geschorst tot het moment daarop door de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is uitgesproken. Deze uitspraak komt altijd na 22 november 2006, waarmee de verkiezingen binnen betreffende 311 gemeenten hebben plaatsgevonden op basis van geschorst besluit d.d. 3 november 2006 en daarmee niet rechtsgeldig zijn.

De verkiezingen binnen deze 311 gemeenten zullen derhalve opnieuw moeten worden gedaan. De oorzaak daarvan zit hem in het feit dat Minister A. Nicolaï heeft verzuimd het bezwarentermijn van zes weken (tot 19 december 2006) af te wachten alvorens verkiezingen uit te schrijven. 

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …