Democratische vooruitgang USA in één klap ongedaan

Nieuws

Nederlandse media vonden dit GEEN nieuws

In 1679 werd in Engeland één van de meest basale grondrechten, het recht op habeas corpus, geformaliseerd. ‘habeas corpus ad subjiciendum’. Zonder dit recht zijn andere grondwetten vrijwel zonder betekenis. Al lang, eeuwen, daarvoor werd dit recht dan ook al als vanzelfsprekend beschouwd. Op dinsdag 17 oktober schafte de Verenigde Staten dit recht weer af. (www.whitehouse.gov)
Een historische daad die 7, 8 eeuwen juridische en democratische vooruitgang in één klap ongedaan maakt. 
Zonder veel overdrijving kun je stellen dat de Amerikanen nu zonder effectieve grondwet zitten. Denk daar eens over na en laat je niet misleiden door het feit dat onze kranten het nauwelijks de moeite waard vonden hier over te berichten. Vanaf 17 oktober kan G.W. Bush iedereen die hem niet aanstaat betitelen als ‘enemy combattant’ en kan je worden opgesloten voor onbepaalde tijd. Zonder recht op hoor of wederhoor. Zonder zelfs het recht te weten waarvan je wordt beschuldigd. Want dat betekent ‘habeas corpus’. Het recht gehoord te mogen worden en het recht op verdediging. 

De Military Commission Act 2006 geeft rechtbanken het recht om ‘hearsay’ -verklaringen van ‘horen zeggen’- als bewijs te gebruiken. Mits de rechters de getuige betrouwbaar achten. De Act geeft de president het recht zelf te interpreteren wat toelaatbaar is voor de behandeling van gevangen. Naar eigen inzicht. 
En als je dan had verwacht dat de wetgeving zou zijn gestopt door een unaniem protesterend congres, integendeel, de wet werd met grote meerderheid aangenomen. En als je dan had gedacht dat de media, of het volk moord en brand zouden schreeuwen, ach heeft u wat gemerkt? 
Welkom terug in 1937. Heil Bush.

20 september 2001, minder dan twee weken na 9/11 kondigt president Bush een nieuwe speciale binnenlandse politie aan, het bureau voor Homeland Security. Het hoofd van deze politie rapporteert direct aan Bush. 

7 oktober 2001, minder dan een maand na 9/11, op, begint de oorlog in Afghanistan. De dag erna wordt het bureau van Homeland Security officieel gevestigd. 

26 oktober 2001 wordt de Patriot Act aangenomen zonder enige vorm van democratisch proces. De Patriot Act neemt formeel enkele van de belangrijke fundamenten onder de Amerikaanse democratie weg. De act geeft politie en veiligheidsdiensten verregaande volmachten zonder dat het nodig is deze te laten goedkeuren door een rechter. Strict gesproken is Amerika sinds 26 oktober geen democratie meer, in ieder geval niet zoals de oorspronkelijke oprichters van de Verenigde Staten het bedoeld hadden. 

In juni 2002 wordt het bureau van Homeland Security getransformeerd tot het ministerie van Homeland Security. Dit ministerie is met 169.000 ambtenaren en een begroting van 37 miljard op het ministerie van defensie na in één klap het grootste ministerie. 

Op 14 juli 2002 initieert president Bush een speciaal programma, TIPS, waarbij minimaal één miljoen vrijwilligers (4% van de bevolking van de grote steden) de rest van de bevolking in de gaten moet houden en verdachte activiteiten moet rapporteren. Dit percentage is hoger dan de Oostduitse Stasi destijds hanteerde voor hun interne infiltratie systeem. Aan het hoofd van het Amerikaanse TIPS programma staan de mensen die dat ook deden bij de Oostduitse geheime dienst (Stasi) en de Russische geheime dienst (KGB). Stasi Generaal Marcus Wolf. KBG generaal Yevgeny Primakov, Alaxander Karpov en Oleg Kalugin. Het programma is gestopt door het congres maar zal via de Patriot Act III weer zijn herintrede doen. 

Op 25 November 2002 wordt de Homeland Security Act getekend. Onder deze act mag het leger ook binnen de landsgrenzen worden ingezet, tegen de eigen bevolking. De act geeft de Homeland Security en andere politiediensten het recht privelevens van burgers te onderzoeken zonder toestemming van een rechter en zonder directe verdenking. 

7 februari 2003, de Patriot Act II wordt aangekondigd. Deze act maakt het mogelijk om mensen naar willekeur hun staatsburgerschap te ontnemen, neemt elk democratisch controlemiddel op politieingrijpen weg en geeft de interne veiligheidsdiensten formeel volmachten die ook Nazi veiligheidsdiensten hadden. De Patriot Act II wordt nog aangevuld met de Victory Act die allerlei kleine overtredingen opwaardeert tot zware misdaden en allerlei nieuwe soorten misdaden defnieert waaronder omgekeerd witwassen van geld, narco-terrorisme, en meer. 

19 maart 2003, ondanks dat de speciaal aangewezen en reeds lang aanwezige wapeninspecteurs altijd bleven verklaren dat er geen massavernietigings wapens aanwezig waren in Irak, wordt Irak aangevallen met als reden ‘de aanwezigheid van massavernietigings wapens’. De zogenaamde WMD’s zijn nooit gevonden. De plannen voor de oorlog op Irak waren al ruim voor 9/11 gemaakt.
De president maakt zonder veel ophef al sinds zijn aantreden alle door het congres aangenomen wetten die hem niet uitkomen weer ongedaan met Signing statements. Meer dan 750 wetten zijn op die manier terzijde geschoven. 

Dinsdag 17 oktober 2006 maakt G.W. Bush van de Verenigde staten formeel een politiestaat. De lijsten met tegenstanders zijn op orde. Concentratiekampen naderen voltooiing. En wij zijn paranoia. Toch? 
Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Oorzaak dode vogels bekend?

Gisteren stond dit in de Telegraaf: “DEN HELDER – Op het strand tussen Den Helder en Petten zijn de afgelopen dagen enkele tientallen dode zeevogels aangespoeld. De dieren zijn besmeurd met een groengele substantie , die waarschijnlijk op zee is geloosd door een schip. Over een lengte van 40 kilometer lagen groengele plakkaten …

Buitenland
Nederland subsidieert vervuiling in China

“De Nederlandse overheid draagt bij aan het instandhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China: 69 miljoen.De Chinese fabrieken krijgen het geld als beloning voor het schoner maken van hun productie. De Nederlandse overheid wil China zo helpen met het terugdringen van milieuvervuiling.Hiermee kan Nederland voldoen aan het Kyoto-protocol, de …

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …