Verkiezingen niet veilig met stemcomputers

Verkiezingen

In de afgelopen weken hebben we een Nedap stemcomputer uit elkaar gehaald en onderzocht. Daaruit blijkt dat de Nedap stemcomputer geen enkele beveiliging bevat tegen manipulatie en fraude. Om te bewijzen hoe makkelijk het is een verkiezing te stelen, hebben we speciale software geschreven waarmee stemmen worden gestolen. 

Volgens “Wij vertrouwen stemcomputers niet” is de Nedap stemcomputer ongeschikt voor de verkiezingen van 22 november. De stemcomputer is eenvoudig te compromitteren, in het geheel niet beveiligd en het kiesgeheim is niet gewaarborgd. Met deze stemcomputer zijn eerlijke en controleerbare verkiezingen niet te garanderen. 

“Wij vertrouwen stemcomputers niet” heeft in een brief aan minister Nicolaļ van Bestuurlijke Vernieuwing gevraagd maatregelen te nemen zodat de verkiezingen op 22 november eerlijk en controleerbaar zijn.
Wanneer de maatregelen volgens “Wij vertrouwen stemcomputers niet” niet toereikend zijn dan zal de actiegroep de rechtmatigheid van de beslissing van de minister voorleggen aan de rechter. 

de verkiezingskast

Gaat “blanco lijst” verkiezingen in ? Wie controleert de Staat ?

Bij de Kiesraad heeft zich onlangs een lijst zonder naam aangemeld, een z.g. “blanco lijst”. Hierop staan allerlei namen van individuele burgers, die zich kandidaat voor de kamerverkiezing hebben gesteld. 
De bedoeling is de ongrondwettige partijbureaucratie die, met daadwerkelijke steun van het staatshoofd, in Nederland in feite de lakens uitdeelt, eindelijk te ontmaskeren en te bestrijden, zodat kamerleden, in plaats van jaknikkende marionetten, weer volksvertegenwoordigers worden, zoals de bedoeling van de Grondwet is. 

De Grondwet kent namelijk geen politieke partijen. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen (art. 54 lid 1 ) en stemmen zonder last (art. 67 lid 3). D.w.z. zij zijn volledig vrij om te stemmen, zoals zij zelf willen, ongeacht welke belofte, overeenkomst of afspraak dan ook. 
Bovendien zweren of beloven Kamerleden bij hun ambtsaanvaarding trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt (art. 60). Vanaf dat moment is een Kamerlid grondwettelijk vrij om te stemmen zoals hij wil, d.w.z. afspraken of overeenkomsten met een politieke partij zijn nietig wegens strijdigheid met de Grondwet. 

Toch worden kamerleden uit de partij gezet, zodra ze zich daadwerkelijk aan de grondwettelijke belofte of eed wensen te houden. Immers de “partijhierarchie” bepaalt, dat aspirant-kamerleden pas op de kieslijst gezet worden, nadat ze hebben beloofd zich aan de partijlijn te houden. Op soortgelijke wijze als de Kamerleden wordt het staatshoofd, “nadat hij de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen”, beėdigd. Ook hij zweert en belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt (art. 32). 
De uitvoering van de Grondwet wordt in “formele wetgeving” geregeld. In dit verband denken we dan aan de Kieswet. De Kieswet kent wel partijen, althans z.g. “lijsten”. Via die lijsten kunnen politieke partijen (verenigingen), CDA, Christen-Unie, D’66, Groen-Links, LPF, PvdA, PvdV, SGP, SP, VVD zich afficheren. Hoewel hun doelstellingen en daden in strijd lijken met de Grondwet, is een rechter onbevoegd “formele wetten” (zoals de Kieswet) aan de Grondwet te toetsen (z.g. toetsingsverbod art. 120 Gw): “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.” 

Met het partijstelsel ontduikt de politiek met steun van het beėdigd Staatshoofd, stelselmatig de Grondwet. Je zou kunnen zeggen, dat Nederland zich daardoor willens en wetens in een permanente staat van samenzwering bevindt. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat in dit land niet meer de volksvertegenwoordiging, het parlement, maar de regering tegenwoordig beslist over oorlog en vrede. Denk aan Afghanistan. (VS-delegatie -> Regering -> Commissie Stiekem (fractievoorzitters) -> fractiediscipline -> Kamerbesluit) 

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederland
Ontwikkelingen rond ongeldigheid verkiezingsuitslag

Zoals blijkt uit het verzoek van Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint Oedenrode van 21 dec. 2006, moet minister Atzo Nicolaī van Binnenlandse Zaken op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden rond de verkiezingen. Dat blijkt namelijk uit de datum van de fax en diens …

Nederland
Raad van State kan toveren

In een aantal kranten was gisteren te lezen dat er een kans is dat de stembusuitslag van 22 november nietig wordt verklaard. Bijv. in BN De Stem stond geschreven:“Als gevolg van een experiment met stempassen in tal van gemeenten hebben mogelijk 300.000 tot 400.000 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stem kunnen …

Nederland
Kiesraad doet niets met bezwaren

Er was bezwaar ingediend tegen een besluit. Namelijk het kiezen-op-afstand-experiment. Volgens de algemene wet bestuursrecht bedraagt het bezwarentermijn op zo“n besluit ZES weken. Toch gingen de verkiezingen door. Het Echte Nieuws was maandag 27 november aanwezig in Den Haag tijdens het bekendmaken van de verkiezingsuitslag om 15.00 uur in de …