Nieuws

Waarom weet niemand dit?

De ‘actio popularis’ is een Latijns woord en staat voor actio: recht tot procederen; popularis: van het volk. Anders gezegd een procesrecht van het volk. Ook wel klokkenluiderrecht genoemd.Met het afschaffen van de actio popularis zijn we qua democratische verworvenheden 68 jaar teruggezet in de tijd.  Antwoord: GEEN – Regering …

Nieuws

Democratische vooruitgang USA in één klap ongedaan

Nederlandse media vonden dit GEEN nieuws In 1679 werd in Engeland één van de meest basale grondrechten, het recht op habeas corpus, geformaliseerd. ‘habeas corpus ad subjiciendum’. Zonder dit recht zijn andere grondwetten vrijwel zonder betekenis. Al lang, eeuwen, daarvoor werd dit recht dan ook al als vanzelfsprekend beschouwd. Op …

Verkiezingen

Verkiezingen niet veilig met stemcomputers

In de afgelopen weken hebben we een Nedap stemcomputer uit elkaar gehaald en onderzocht. Daaruit blijkt dat de Nedap stemcomputer geen enkele beveiliging bevat tegen manipulatie en fraude. Om te bewijzen hoe makkelijk het is een verkiezing te stelen, hebben we speciale software geschreven waarmee stemmen worden gestolen.  Volgens “Wij …

Buitenland

Wat voor motieven steken er achter de Nederlandse missie in Uruzgan?

De regering bestempelde cruciale informatie tot geheim, zoals het feit dat Koninklijke Shell belang had bij de uitzending van troepen en de inlichtingenrapporten uit Afghanistan waaruit de ware aard van de missie opgemaakt kon worden. Een open en eerlijk publiek debat werd zo gesmoord. De regering was rond de jaarwisseling niet …